alpinista-ochotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Następnym prawnym górskim stowarzyszeniem ratowniczym była utworzona w 1897 roku we Francji, z siedzibą w Collognes, organizacja „Sauveteurs Volontaires du Saléve”. Była to organizacja złożona wyłącznie z alpinistów-ochotników i działalność jej posiadała jedynie charakter lokalny. W 1902 roku SAC (Schweizer Alpen-Club) zajął się organizacją ratownictwa górskiego na terenie Szwajcarii poprzez utworzoną w tym celu komisję przy Komitecie Centralnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arczyński, Marek et al. (red.) 1973. Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.