amator-filozof

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i poczynania grup zwolenników „roussizmu". T. R. Malthus ukształtował swą teorię w niekończących się dyskusjach jakie toczył ze swym ojcem, Danielem, bogatym właścicielem ziemskim i amatorem-filozofem, który od lat pozostawał w zażyłej przyjaźni z J. J. Rousseau i na terenie Anglii stał się jednym z gorliwszych krzewicieli jego ideałów i nauk...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.