ambicyja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) politycznych, iżby kiedy który z ościennych monarchów, śmiał zabrać jaką część kraju, a tém rnniéj, aby Włochy mogły się stać długoletnićm polem boju trzech cudzoziemskich ambicyi, i same w tych zapasach, bezwładne igrzysko dumy, chciwośei i rozpusty najeźdźców, stracić wolność, bogactwo i znaczenie od razu. Zaślepienie równało się niemocy. Każdy sic radował z nadejścia cu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.