ambiwaletny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skał szereg ciekawych wyników. Na przykład z analizy wyników testu Anthony-Bene wysuwa autor wniosek o trzech typach stosunków wewnątrzrodzinnych: pozytywnych ambiwaletnych i negatywnych. Ciekawe są wyniki świadczące o darzeniu przez dzieci większym uczuciem matki niż ojców, babcie niż dziadków, ale również interesujące są dane mówiące o bożnicach w postawach chłopców wobec ojców, jak i w darzeniu większym uczuciem rodzeństwa tej samej płci. Nie stwierdzono natomiast...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.