amerykanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W rozmowie zapoznawczej mówił profesor Stiller dele o swojej niedawnej podróży do Niemieckiej Reubliki Federalnej. Interesuje się tamtejszymi studiali amerykanistyoznymi, które pragnąłby wzmocnić rzez fundowanie bibliotek przy seminariach niemiecich, delegowanie profesorów i kształcenie młodej kary amerykanistycznej NRF na uniwersytetach ' USA...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helsztyński, Stanisław 1966. Wśród swoich i obcych w USA, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo