amerykanistyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przedbuddyjskich Chin na sztukę Oceanii (R. HeineGeldern, 1937), jak i dalsze hipotezy dotyczące możliwych związków między Azją, Oceanią i Ameryką. Od strony amerykanistyki na podobną drogę prowadziły badania zmierzające do ustalenia chronologii nader zróżnicowanych kultur środk.amer. i andyjskich. Aktualny pogląd na te problemy najpełniej reprezentuje stanowisko C. Lévi-Straussa, który nawiązując do ude...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.