amperometryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MICHALSKI Eugeniusz, ur. 28 III 1891 w Wysocku (Wołyń), chemik nieorganik; od 1945 prof, chemii nieorganicznej i analitycznej na uniw. w Łodzi; specjalista w dziedzinie elektrochemicznych metod analizy chem.; opracował m.in. metody amperometrycznego miareczkowania bez przyłożenia napięcia zewn., katalitycznego ultramikrooznaczania na podstawie pomiarów ampcrometrycznych; zastosował chemiluminesconcję do analizy chemicznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.