analfabeta-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uniwersytet Ludowy Ziemi Radomskiej, zalegalizowany w 1906 roku, powołał wiele swych oddziałów w przemysłowych ośrodkach guberni. Prowadził systematyczne wykłady, urządzał odczyty oraz organizował nauczanie analfabetów-robotników. I tu silne były wpływy socjalistyczne. Uległ likwidacji w maju 1908 roku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kalabiński, Stanisław, Tych, Feliks 1969. Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 1905-1907 na ziemiach polskich, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.