analityczno-poznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pracę analityczno-poznawczą, będącą niejako punktem wyjścia w procesie rozwoju teorii i ustalania programu, partia powinna koncentrować na podstawowych dziedzinach życia społecznego, włączając w ten proces wszystkie szczeble swej struktury organizacyjnej, a także instytucje państwowe i społeczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobieszewski, Adolf 1984. Zasady i mechanizmy funkcjonowania partii (Model leninowski), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.