analityka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) U Kanta paradoksy teorii estetycznej przekształcają się w nierozwiązalne antynomie, wywodzące się z podstawowego dualizmu naturalnej konieczności i wolności, świata realnego i świata idealnego. Centralnym punktem Kantowskiej teorii władzy sądzenia jest tak zwana antynomia smaku, rozwijająca dalej wnioski sformułowane w „analityce piękna” i „dedukcji czystych sądów estetycznych”. Z jednej strony, powiada Kant, „sąd smaku określa przedmiot pod względem zadowolenia (jako piękno), pretendując do powszechnego uznania, tak jak gdyby zadowolenie było tu czymś obiektywnym”, z drugiej strony „sąd smaku nie jest oparty na dowodzie, co nadaje mu postać sądu subiektywnego”. Ludzie mówią, że de gustibus non...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marks, Karol, Engels, Fryderyk 1958. O literaturze i sztuce. Wybór tekstów, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.