anarchizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kolwiek dopłatv się nie należą. f Wszelkie dawanie łapówrek za szybsze wykończenie mieszkania jest oczywiście przestępstwem i może spowodować skreślenie z listy członków' za współudział W anarchizowaniu życia. Biorącemu łapówki poza usunięciem z naszego grona, jako parszywej owcy, grozi usunęcie z praey...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.