andaluzytowo-kordierytowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W warunkach metamorfizmu kontaktowego hornblenda, przeważnie tschermakitowa, powstaje w facji hornblendowo-hornfelsowej. Skały amfibolowe, zwykle z pokaźną ilością plagioklazu, na ogół z diopsydem, biotytem i kwarcem, tworzą wkładki w hornfelsach andaluzytowo-kordierytowych. Takie skały amfibolowe powstały przypuszczalnie z łupków i tufów o chemizmie diorytowo-gabroidowym. W zmetamorfizowanych wapieniach i dolomitach występują bardzo blade hornblendy typu pargasy.u i edenitu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.