anegdotycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dziemy przykład, aby jeden autor skreślił biografię drugiego w ten sposób, jak to Trzecieski uczynił? Kochanowski, Górnicki, Skarga, Szymonowicz, Zimorowicze i tylu innych, ledwo wymienieni są po nazwisku przez współczesnych; a jeżeli jakie szczegóły o nich zaplątały się dla dzisiejszego biografa, to najwięcej takie, które dają ich poznać anegdotycznie lub w sprawach publicznych, na wielkiej scenie świata, nie zaś w toku domowego żywota, i źe tak powiem, w negliżu. Żadna też z dzisiejszych biografij, choćby z największą erudycyą skreślona, nie może się porównać ze szkicem Trzecieskiego, żywcem schwyconym przez naocznego świadka. Subtelnym domysłem wiele...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.