angelista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Głównym trzonem dzieła jest niezwykle obszerny, obejmujący około 250 stron rozdział o prezbiterium, ołtarzu głównym i dawnych bocznych oraz o kaplicach z ich ołtarzami, pomnikami, fundacjami mansjonarii, altarii, psałterzystów, rorantystów, angelistów i rzeszą ich prebendarzy, wśród których spotyka się nieraz wybitne osobistości kościelne z różnych ośrodków kraju, wreszcie także z rzeszą licznych fundatorów spośród rycerstwa, duchowieństwa, mieszczan i nawet włościan. Jest tu m. in. obfity materiał także do dziejów kultu Maryjnego, jak i czci różnych świętych na przestrzeni wieków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dziasek, Franciszek 1963. Jezus Chrystus. Zbawcze misterium. Traktat soteriologiczny, Poznań ; Warszawa ; Lublin : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.