anglosasko-rosyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast polsko-rosyjski sojusz wojskowy mógłby znakomicie usztywnić obronę Polski stosunkowo nieznaczną ilością wojska rosyjskiego, czyniąc ją jakby strażą przednią wschodniego ramienia koalicji anglosasko-rosyjskiej. Wówczas doszłoby po pewnym czasie do walnej bitwy z Niemcami, w której armia polska mogłaby wziąć większy udział, niż to było w rzeczywistości możliwe w przełomowych chwilach wojny w 1944-1945 r. Sojusznicza, militarna pomoc Rosji dla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rydz-Śmigły, Edward et al. 1989. Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.