anioł

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wróg twój zwycięża! Wtedy Anioł Stróż zjawia się, rozkazuje burzy w zewnętrznym świecie i burzy w jego duszy uciszyć się, i mówi: „W tćj chwili na głowę twego dziecięcia zlewa się woda święta, wracaj do domu i nie grzesz więcćj a kochaj dziecię twoje.“ Te wszystkie wspaniałe pociągi pióra .naszego wieszcza, autor rozproszył w przeszło 200 wierszy. Słowa naprzykład Anioła oddaje dwudziestoma, a przecież pomija owe najpiękniejsze: „W tćj chwili na głowę dziecięcia twego zlewa się woda święta.“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •