anjelski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z jej oddaniem się dziewictwu. I w naszych pieśniach Gabriel na wahanie Maryi nieustannie odpowiada: Nie człowieczeństwem to będzie, Duch Święty w tobie siędzie, Świętość to jego oprawi, Ciebie przy twej czci ostawL (Radości wam powiedam) oraz przekazuje prawdę o niezwykłości jej przyszłego macierzyństwa Z poselstwem przystąpił „Tyś pełna miłości, Duch Święty w cię wstąpił Anjelska radości Syna Bożego porodzisz Dziewko przymi takie Umysły Gospodzina, Przymi jego znaki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.