anoda-siatka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzenie stopnia końcowego odchylania pionowego. Należy sprawdzić opornik R146 i kondensator C141 w katodzie lampy LI 4 i obwody lamp LI 3 i LI 4; 2) zniekształcona górna część obrazu. Wyregulować potencjometr P9, wymienić lampy LI3 i LI 4, zbadać elementy ujemnego sprzężenia zwrotnego anoda-siatka wzmacniacza końcowego; 3) zniekształcona środkowa i dolna część obrazu. Wymienić lampę wzmacniacza końcowego układu odchylania pionowego (LI 4), sprawdzić elementy obwodu lampy LI 4 (C^o, C139, C138> RU3> Rii2> rus)> sprawdzić transformator wyjściowy układu odchylania pionowego (Tr3)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trusz, Włodzimierz 1968. ABC naprawy odbiorników telewizyjnych, wyd. 3 popraw. i uzup., Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.