antiocheński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czćrn jest i jakie ma obowiązki. Sofista więc i retor ustępuje w świecie rzymskim przed człowiekiem Bożym, który nie na wspaniałym rydwanie, ale bosonogi i w lichćj odzieży przybywa z katakumb lub pustyni, i w prostocie słowa głosząc prawdy odwieczne pociąga za sobą lud cały. Słowo to za przewodem Atanazych, Bazylich, Ambrożych , staje wnet na równi z najcelniejszemi wzorami starożytnćj wymowy, a Jan, pokorny kapłan antiocheński, otrzymuje od współczesnych miano zatwierdzone jednogłośnym wyrokiem potomności, miano Złotoustego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.