antologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie brak u niego i w poważnym tonie głęboko pomyślanych i z uczuciem oddanych epigrammatów, godnych owych dystychów antologii greckiej. W strofkach pod napisem: Trzy mogiły, zamknął obraz całych naszych dziejów i położył na nich napis lapidarny, który późne pokolenia powtarzać będą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.