antropizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ta stosowana jest rzadko, najczęściej w skalach przeglądowych, z uwagi na brak porównywalnych, szczegółowych danych ilościowych (np. częste zmiany granic jednostek administracyjnych, w których zbierano materiały statystyczne; różną wiarygodność danych; różne metody obliczeń). Przykładem kartodiagramu dynamicznego może być syntetyczna mapa przekształcenia krajobrazów roślinnych Mazowsza, gdzie bazę stanowiły obliczenia wskaźnika antropizacji wykonane na 5 seriach map topograficznych (Plit, 1996)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.