antropocentryczno-egoistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) centrum uwagi jest właśnie "ja" poznające. Nie znaczy to jednak, byśmy uważali, że przeciętny Polak ujmuje całą rzeczywistość jako projekcję swojej świadomości, poza którą nic nie istnieje. W antropocentryczno-egoistycznym oglądzie świata, który tu przedstawiamy, jest raczej odwrotnie: prymarny podział na "Ja" i "To, co poza mną" wynika z przeświadczenia, że "To, co poza mną" nie tylko istnieje naprawdę, ale też ostro przeciwstawia się pojęciu "ja" na zasadzie dwóch bytów obiektywnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Markowski, Andrzej 1990. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny. [T.] 1-2, Warszawa : Wydział Polonistyki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.