antropoewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych działań człowieka wobec jego funkcji poznawczych. Sądził on najwidoczniej, że pierwsze kroki w procesie uczłowieczania funkcji psychicznych mózgu były poprzedzone przez pierwsze kroki w procesie uczłowieczania działań materialnych, były poprzedzone przez pierwsze kroki w procesie kształtowania się ludzkiej ręki. Ten właśnie punkt widzenia przyjmujemy w naszych rozważaniach. Przecież w procesie antropogenezy i antropoewolucji ręka — a z czasem także jej techniczne przedłużenia — jest zasadniczym ogniwem kontaktującym człowieka z jego światem, ona przyjmuje na siebie zasadniczą funkcję w dostosowywaniu otoczenia do ludzkich potrzeb, ona więc jest bezpośrednim ogniwem procesu adaptacji i z tego to względu ona właśnie określa zakres praktycznie koniecznej informacji, określa więc charakter i zakres koniecznego wysiłku mózgu; ręka więc narzuca niejako mózgowi jego funkcje informacyjno-sterujące...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.