antropogenizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przejawem antropogenizacji stosunków wodnych na obszarze zlewni Białej Przemszy jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych, podziemnych i opadowych (Leśniok, 1996). Istotną rolę w transformacji właściwości fizyko-chemicznych wód odegrały ługi posulfitowe z Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kluczach, zrzucane do rzeki lub rozlewane po piaskach pustyni w latach 1930-1980 (Niewdana, 1993). Zanieczyszczenia te były...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.