antroposystematyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i na czym budować uogólnienia. Niestety nie było analiz naukowych, a ujęcia syntetyczne grzeszyły prymitywizmem metodologicznym. Nie ma więc przesady w tym, że to właśnie Czekanowski pierwszy wydobył antroposystematykę z impasu przechodząc od dedukcji do indukcji, od analizy do syntezy, dzięki czemu stał się owym myślicielem syntetykiem, na którego czekała antropologia XIX-wieczna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czekanowski, Jan 1967. Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.