antyżydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Między innemi:-a) wezwanie do świata cywilizowanego, aby wyrazić protest przeciw ustawicznym antyżydowskim ekcesom w Rumunji, b) aprobatą umowy, zawartej między Dr. Weismanem a Louis Marshallan w sprawie rozszerzenia „Agencji Żydowskiej“; c) zajęcie się problemem żydowskiej emigracji; d) postanowienie o wysłaniu delegatów do Światowego Kongresu o równouprawnienie Żydów we Wschodniej Europie, który ma się odbyć poraź pierwszy w sierpniu r. b. w jednym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.