anty-carski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Katolicki autor nie jest bynajmniej bezkrytyczny wobec roli Kościoła czy kościelnej mentalności w dziejach tej XIX-wiecznej anty-carskiej i anty-rosyjskiej opozycji. Obok momentów świetlanych były w tych dziejach momenty zgoła bolesne (jak na przykład spór o czytelnie Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w roku 1898, w toku którego poczciwe, ale głupie katolickie władze WTD w trosce o zapewnienie masom czytelniczym tylko prawdziwie zbożnej lektury doprowadziły do ingerencji władz rosyjskich i w jej następstwie do zlikwidowania czytelni i aresztowania szeregu najwybitniejszych działaczy oświatowych). Na szczególną uwagę zasługuje przeprowadzona przez...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.