anty-pozytywista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pozytywista powie, że pytania, na które odpowiedź dać może tylko metafizyka, są bezsensowne. Anty-pozytywista Kołakowski powiada, że pytania te są wyrazem prawomocnej potrzeby; skoro odpowiedzieć na nie może mit, mit ma prawo istnienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.