antybiegun

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dodać tu trzeba od razu, że o ile „antybiegunem” niegodziwości jest godziwość, o tyle pojęcie haniebności znajduje swoje przeciwieństwo w chwalebności czynu. Nie ulega przy tym wątpliwości, że chociaż wszystko, co chwalebne, jest zarazem moralnie godziwe, nie wszystko co godziwe, zasługuje na chwałę, w każdym zaś razie nie wszystko zasługuje na nią w równym stopniu. Można przeto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.