antybrandenburski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do oporu. Od początku XV w. stany występować będą coraz to bardziej zdecydowanie w kierunku zjednoczenia i to zarówno miasta najaktywniejsze w tej walce, większość wyższego kleru zdolnego do przekreślenia aktu zdrady biskupa kamieńskiego dążącego do oderwania swego władztwa od Pomorza, zarówno większość rycerstwa, a przede wszystkim masyr ludowe, których aktywną, antybrandenburską. pomorską postawę w końcu XV w., ujawniają nam niedwuznacznie współczesne źródłai09...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.