antycechowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MIASTO nie, zakładanie wodociągów). Ustawodawstwo antycechowe, taksy wojewodzińskie, przywileje celne szlachty, wreszcie ograniczenie prawa składu (1565 zwolnienie od niego szlachty, z jednoczesnym zakazem eksportu z Polski przez kupców miejscowych) ograniczyło pozycję m., a...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.