antycenzusowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 11 	Stanowisko takie wydaje się potwierdzać Z. Jarosz, System wyborczy PRL, Warszawa 19©9, z tym, że niedopuszczalność rozszerzania w stosunku do postanowień airt. 81 konstytucji wywodzi on z tego, że zasada powszechności ma walor generalny i „powinna być rozumiana i interpretowana w sposób maksymalnie szeroki” (s. 53). Uzasadnienie to jest, według mnie, zbyt ogólne. Tylko bowiem powiązanie norm antycenzusowych z treścią postanowień art. 85 i traktowanie ich łącznie jako wymienienie jedynie dopuszczalnych wyjątków i zakaz czynienia jakichkolwiek innych, problem ten wyjaśnia prawnie w sposób zamknięty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczepaniak, Marian (red.) 1974. Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.