antycharakterystyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obydwu antagonistycznym siłom właściwa jest, według Iwanowa-Razumnika, pozastanowość, pozaklasowość i dziedziczność tradycji; o przynależności do żadnej z nich nie decyduje urodzenie, wykształcenie czy stan majątkowy; każda określa drugą negatywnie (nie wchodząc do niej i znajdując się z nią w konflikcie); pozytywną zaś charakterystykę inteligencji (zarazem więc antycharakterystykę mieszczaństwa) stanowi „twórczość nowych form i ideałów oraz aktywne wprowadzanie ich w życie, mające na celu fizyczne i duchowe, społeczne i indywidualne wyzwolenie jednostki”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Watała, Elwira, Woroszylski, Wiktor 1973. Życie Sergiusza Jesienina, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.