antydedykacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) telnik obecnego wydania poznać ją może z podobizny autografu Borowego zamieszczonej zaraz za kartą tytułową). Wydrukowaniu dedykacji stanęły na przeszkodzie względy formalne: jakoby Statut PAU zastrzegał, że jej wydawnictwa nie mogą być dedykowane. Oto fragmenty korespondencji poświęcone tej kwestii: Borowy, 16 XII 1946: Powiada mi Antoniewicz, że ta zasada antydedykacyjna jest w Statucie PAU. Nie mogę tego sprawdzić, bo naturalnie Statutu nie mam. Jeśliby tak było naprawdę, to nie mógłbym się z Zarządem targać, bo Statut znać się powinno. Starałbym się w takim razie choć część dedykacji ocalić, włączając ją w innej stylizacji do Wstępu (do czego, jak wnoszę, nie ma przeszkód). Czy byłby Pan łaskaw sprawdzić, jak to z tym jest de facto?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borowy, Wacław 1978. O poezji polskiej w wieku XVIII, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.