antydusza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dziś w modzie są różne wyrazy, zaczynające się na "anty": antymateria, antyrakieta, antypowieść. Podczas mojej ostatniej podróży spotkałem myśliciela który twierdził, że niektóre kobiety zamiast duszy mają antyduszę. Człowiek ten na razie nie jest dostatecznie znany, by jego teoria nabrała szerokiego rozgłosu, w każdym razie należy ją odnotować. W sposób interesujący autor rozwija i motywuje swoją tezę. Łagodność, delikatność i chęć wyrównania krzywd należały do cech przypisywanych płci pięknej od wielu wieków. W dobie dzisiejszej coraz częściej spotyka się kobiety, w których antydusza zajęła miejsce duszy. Zjawisko to wyraża się na zewnątrz między innymi tym, że kiedyś jakaś osoba postronna odpowiednio im zapłaci lub zaspokoi ich pragnienia, to na zlecenia tegoż "pana i władcy" gotowe są w brutalności, perfidii i zaciekłości w czynieniu zła prześcignąć prawie wszystkich mężczyzn...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wilczygórski, Mirosław T. 1993. Miliony deficytu. Powieść, [Wrocław] : Nakł. autora
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.