antyepikurejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przeciw stoikom. Autor wykazuje w nich przede wszystkim, że w filozofii stoickiej istnieje niezgodność między praktyką a teorią, istnieją także sprzeczności między samymi teoriami. Do tej grupy należą również pisma antyepikurejskie; Plutarch polemizuje w nich z Kolotesem, epikurejczykiem, który zwalczał naukę Platona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cytowska, Maria, Szelest Hanna 1985. Literatura grecka i rzymska w zarysie, wyd. trzecie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.