antyestetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zd. Mathauser pisze interesująco (w nrze 7) o Majakowskim: „Majakowski to wielkie, być może największe w XX wieku, skrzyżowanie różnych prądów i kierunków literackich — w jego dziele kwiaty rodzimej poezji ludowej spotykają się z obcą florą czarnego romantyzmu, z kwiatami zła, poetyczny Puszkin z antyestetykami i satyrykami, czerwona bluza Theofila Gautiera (babka pomarańczowej bluzy Majakowskiego) z robotniczą koszulą poetów proletariackich, staroruskie gatunki z poematami Verhaerena i Whitmana, Niekrasow z antyniekrasowowskim symbolizmem rosyjskim, rodzimy mesjanizm z kubofuturystycznym kultem techniki i maszyny, a z bolszewicką rewolucyjnością...”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Twórczość - Twórczość (Kraków / War­­­­­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.