antyetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stwa i narkomanii. Z uwagi na swój wiek i niski poziom intelektualny najczęściej nie są zdolni do jakiejkolwiek samodzielnej oceny rzeczywistości, a narzucona przez Agatę Lauderską antyetyka zwalnia ich od wszelkiej, choćby nąjbardziej szczątkowej refleksji moralnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ordęga, Władysław 2000. Czas kuglarzy, Warszawa : Muza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.