antyintelektualista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jakie to życie wytwarza. Podporządkowanie kultury, stosunków międzyludzkich, życia osobistego racjonalistycznym wymaganiom poznania pewnej epoki, dążącego do znalezienia dla siebie możliwie najjaśniejszego i najbardziej przejrzystego wyrazu w mowie danego okresu, zostało przezwyciężone: powracamy na stanowisko Vica w jego genialnej polemice przeciwko Kartezjuszowi i pamiętać musimy, że Essay on Development Newmana napisany został w roku 1845, a liczne kazania antyintelektualistyczne, wygłoszone 0 wiele wcześniej, że wreszcie epokowa Grammar oj Assent ma już przeszło 40 lat życia i, że jeżeli chodzi o pierwszeństwo, to Newman posiada je w stopniu od razu pozbawiającym wszelkiego znaczenia pozostałe spory pomiędzy antyintelektualistami, prekursorami pragmatyzmu itp., z tym uzupełnieniem, że i dzisiaj myśl jego góruje nad tymi jednostronnymi próbami; które nie dostrzegają związków najistotniejszych pomiędzy zagadnieniami: oddzielają teorię poznania od etyki, etykę od historii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.