antyjudaizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nieludzkość i zbrodnie okresu nazistowskiego nie mogą być przez chrześcijan przemilczane. Przemilczenia w tych sprawach uniemożliwiają odnowienie stosunków tak z narodami sąsiednimi, jak z żydami i komunistami. Ze zrozumienia tego faktu powstała między innymi seria zebrań na temat kwestii żydowskiej, gdzie położono akcent na winę chrześcijan za uzasadnianie antyjudaizmu i sprzyjanie antysemityzmowi oraz na nowe rozumienie Starego i Nowego Testamentu, jako pism, które wyszły z narodu żydowskiego. „Getto 1 duchowość”, „Uświęcenie przychodzi od żydów”, „Dud Boży żydów i chrześcijan” — oto niektóre tematy zebrań. Stało się zwyczajem, by w rocznicę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.