antykatechizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na katechizację w szkołach. Sadok cytuje wypowiedź kardynała Wojtyły z obrad V Synodu w październiku 1977 roku: „Ateizm jako nowa forma religii przenika cały system szkolnictwa, korzystając na zasadzie wyłączności ze wszystkich przywilejów, gdy chodzi o życie publiczne, stowarzyszenia, instytucje, które sprzyjają ateizmowi. W ten sposób tworzy się niejako kompleks antykatechizacji w społeczeństwie”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.