antykomunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wieckiej. Częściowe budzenie ruchu narodowościowego u ludu białoruskiego, dotychczas zupełnie narodowo nieuświadomionego, połączone z nadaniem mu fikcji władzy państwowej w śmiesznie wązkim zakresie, ograniczającym się niemal do spraw samorządowych, możliwe jest tylko przy systemie teroru i niedopuszczania do najmniejszych występów nietylko antykomunistycznych, ale nawet niezgodnych z tak zwaną generalną lin ją partji. Raz rozbudzony jednak duch narodowy nie da się w zupełności wziąć w karby przy pomocy najsprawniejszego nawet systemu policyjnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo