antykonstytucyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znacznie. To też, gdy na porządek dzienny obrad Sejmu weszła głośna sprawa aresztowania i oddania pod sąd wojenny za rzekome organizowanie spisku posła, D-ra PajatUsa, przedstawiciel frakcji polskiej, Tomasz Giżyński w imieniu wszystkich mniejszości złożył oświadczenie, że ponieważ rząd postępuje antykonstytucyjnie, mniejszości będą głosowały za wnioskiem nieufności dla rządu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.