antymisterium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) element zasadniczy poematu. Jest to poemat dramatyczny, ale akcenty widowiskowe stanowią jedynie ornament zdobniczy tego lirycznego żartu o typowym dla warszawskiego przedmieścia humorze. Cel autora jest oczywisty, właściwie jest to antymisterium, niejako pamflet na wielkie dramaty narodowe, gorzka drwina z historii, której poeta usiłuje „znaleźć sens zwięzły”. Trochę Misterium w swej formie przypomina jasełka, stąd i postaci są komiczne. Stanowi ono dowód na wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gajcy, Tadeusz 1980. Pisma, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.