antynukleon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rii. Udało się mu uzyskać poprawny związek między masą nukleonu a masą mezonu rr, przyjmując, że mezon Ti składa się z pary cząstek (nukleonu i antynukleonu) o kolosalnej energii wiązania. Ponieważ masa mezonu n wynosi 270, całkowita natomiast masa nukleonu i antynukleonu równa się 3700, to olbrzymi niedobór masy* charakteryzuje energię wiązania cząstek w mezonie ti. Podstawy matematyczne teorii Heisenberga są jednak niezadowalające i wobec tego wnioski ilościowe z teorii są nieprzekonywające...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mezony 1962. Mezony, grawitacja, antymateria, tłum. K. Majewski, W. Majewski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.