antyokupacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Polska klasa robotnicza i jej stronnictwa polityczne wobec zwycięstwa Rewolucji Październikowej (26). Fala masowych strajków i demonstracji antyokupacyjnych ^na ziemiach polskich w styczniu-lutym 1918 roku (40). Rewolucyjni robotnicy i chłopi polscy w Rosji pod sztandarem Października (47). Polityka polskich klas posiadających po pokoju brzeskim (55). Dalsze ożywienie ruchu robotniczego w okresie od wiosny do jesieni 1918 roku (59). Rewolucja w Austrii i w Niemczech. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku (66)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalski, Józef 1962. Zarys historii polskiego ruchu robotniczego w latach 1918-1939. Cz. 1. Lata 1918-1928, Wyd. drugie rozszerz., Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.