antypanslawistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rowana przeciwko carskiej Rosji pozostaje nadal aktualna. Wyrzeczenie się starego hasła niepodległości Polski w sytuacji, gdy trwają wszystkie czynniki jej ucisku, groziłoby politycznemu morale międzynarodowego ruchu i mogłoby niebezpiecznie spotęgować wpływy panslawizmu na demokratyczne koła społeczeństwa europejskiego; a przecież walka o wyzwolenie Polski w oparciu o rewolucyjne siły Europy, a od lat sześćdziesiątych — także w oparciu o takież siły w samej Rosji — pozostawała ważnym ogniwem antypanslawistycznej propagandy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michnik, Helena (oprac.) 1960. Marks i Engels o Polsce. Zbiór materiałów w dwóch tomach. T. 1, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.