antypoetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stanisława Sierotwińskiego pionierski Słownik terminów literackich w drugim wydaniu zyskał na znacznym pomnożeniu haseł oraz wzbogacaniu egzemplifikacji. Autor wprowadził nawet terminy najnowsze, proponowane w ostatnich latach, jak np. antydramat, antyliteratura, antypoetyka, antypowieść, turpizm etc., starając się je zdefiniować; nie zawsze jednak określenia jego mogą nas zadowolić. Omówiliśmy ten Słownik nieco obszerniej na innym miejscu („Ruch Literacki” 1967 nr 1), postulując wprowadzenie w następnych wydaniach dokumentacji haseł, podawanie ich źródeł i bibliografii oraz wyeliminowanie ze Słownika haseł popularnych, nie wymagających specjalnych wyjaśnień, większe unaukowienie całości przez ostrzejszą precyzję definicji, wreszcie emendację nieścisłości i błędów. Pilna po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.