antypozytywista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odnotować warto, że zwolennik ów podziela negatywne stanowisko względem składnika (a) naszego pytania razem z wielu filozofami humanistyki określanymi zwykle mianem „antypozytywistów”, których to „antypozytywistów” nazywać będziemy w dalszym ciągu antynaturalistami (w metodologicznym znaczeniu tego słowa); różne nasuwające się w związku z tym podobieństwem kwestie omówimy częściowo w trzeciej części niniejszego szkicu. Obecnie odnotujemy jedynie wniosek z po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.