antyscholastycyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ci konkretnej instytucji. Jego ideałem jako chrześcijanina było: contemptus saeculi et imitatio humilis vitae Christi i; jego uczeń Florencjusz przekazał ten ideał Tomaszowi a Kempis i każdy, kto pamięta trzy pierwsze rozdziały O naśladowaniu Chrystusa, może się uważać za dobrze zorientowanego w dziedzinie czternastowiecznego antyscholastycyzmu. Geh11 W. Mulder, Gerardi magni epistolae, Antwerpen 1933, s. 26—36. O naśladowaniu Chrystusa, s. 31. Por. Karl Grube, Gehrard Groot und seine Stiftungen, Köln 1883, s. 67 1 91. 71...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gilson, Etienne 2001. Jedność doświadczenia filozoficznego, przeł. Z. Wrzeszcz, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.